עבודות

לואיז בורז׳ואה, הזוג, 2003, אלומיניום (עבודה תלויה), 365.1x200x109.9 ,אוסף קרן איסטון, צילום: כריסטופר בורק

© The Easton Foundation / Licensed by VAGA, NY

לואיז בורז׳ואה, האסופי, 2001, אריג שחור, 30.5×68.6×40.6 ,אוסף קרן איסטון, צילום: כריסטופר בורק

© The Easton Foundation / Licensed by VAGA, NY

לואיז בורז׳ואה, שניים, 1991, פלדה, צבע ותאורה חשמלית, 190.5x193x1244.6 ,אוסף קרן איסטון, צילום: פיטר בלמי

© The Easton Foundation / Licensed by VAGA, NY

לואיז בורז׳ואה, זוג עכבישי, 2003, פלדה, 228.6×360.7×365.8 ,אוסף נאמנות לואיז בורז׳ואה, צילום: כריסטופר בורק

© The Easton Foundation / Licensed by VAGA, NY

לואיז בורז׳ואה, פחות או יותר, 2002, ברונזה ופאטינת חנקת כסף, 8.9×58.4×12.7 ,אוסף קרן איסטון, צילום: כריסטופר בורק

 © The Easton Foundation / Licensed by VAGA, NY

Copyrighted Image

X